POSLOVNA MISIJA

POSLOVNA MISIJA

Poslovna Misija High-Tech Koncept d.o.o bazirana je na procesu kontinuirane implementacije novih znanja i inovativnih tehničkih dostignuća u proizvodne procese naših kupaca , bazno usmjerenu na iznalaženju najboljeg konceptualnog tehničkog rješenja za konkretan kupčev problem.

Naš visokorangirani Engineering tim obezbjeđuje proces kontinuirane implementacije najvišeg nivoa znanja iz oblasti tehnologije obrade rezanjem , u proizvodne procese naših poslovnih klijenata.

Takvo sinergijsko djelovanje i neprestalna težnja ka implementaciji novih tehničkih rješenja i optimizaciji proizvodnih troškova unutar proizvodnih procesa naših poslovnih partnera , uz preporuku optimalnih rješenja naprednih proizvodnih koncepta , inovativnih rješenja reznih alata , koncepcije steznog – pomoćnog pribora ; te optimalnog koncepta proizvodne opreme omogućava nam da neprestalno težimo ka smanjenju proizvodnih troškova i utičemo na povećanje stepena konkurentnosti kupčevog proizvodnog procesa.

poslovnamisija

Thanks!

Allmatic
Arno
Asimeto
Gedore
Gewefa
HiTec
Hitec
KippLock
Kipp
Maykestag
Sav
Simtek
Vergnano
Zeller+Gmelin