ODNOS PREMA KUPCIMA

Odnos Prema Kupcima2ODNOS PREMA KUPCIMA

Krajnje odgovorno držimo do profesionalnog odnosa prema svim postojećim , a tako i novim potencijalnim kupcima ; po pitanju :

– Tehničke podrške ,
– Logističke potpore i fleksibilnosti dobave ,
– Personalne komunikacije.

kao i pravovremenog snadbijevanja tržišta proizvodima iz našeg proizvodnog programa i reprezentacionog zastupničkog programa ; sa posebnim akcentom na dogovorene rokove isporuke naših proizvoda

Siguran , pouzdan i inovativan proces naših poslovnih klijenata je krajnji cilj našeg tehničkog tima ; koji naše klijente pravovremeno nastoji opskrbiti najnovijim tehničkim dostignućima .

Našim kupcima osiguravamo fleksibilnu tehničku i logističku podršku , kako po pitanju tehničkog savjetovanja o funkcionalnim načinima korištenja naših proizvoda baziranu kao predprodajnu aktivnost ; te redovno tehnički podržavamo postprodajnu aktivnost baziranu na visokokvalitetnoj edukaciji korištenja isporučenih proizvoda.

Thanks!

Allmatic
Arno
Asimeto
Gedore
Gewefa
HiTec
Hitec
KippLock
Kipp
Maykestag
Sav
Simtek
Vergnano
Zeller+Gmelin