FOKUS NA PROIZVODNI PROCES

PROIZVODNA RJEŠENJA U NOVOJ DIMENZIJI

Fokus na Proizvodni ProcesRazvojna orijentacija našeg High-Tech tima omogućava nam da našim kupcima ponudimo nova konceptualna rješenja aplicirana po sistemu «ključ u ruke» , trajno bazirana na kvalitetu , kompetenciji i vremenskom odzivnom faktoru.

Uz jedinstvenu simbiozu razvoja , široko tehničko znanje , iskustvo i servisnu strukturu High-Tech ima interdiscplinarni potencijal za pronalaženje rješenja koja koriste tehnološki napredne proizvodne kompanije širom svijeta.

POTPUNI FOKUS NA PROIZVODNI PROCES

Fokus na Proizvodni Proces2U dinamičkom okruženju proizvodnog procesa , mašina , radnog okruženja i zahtjeva kupaca Project Solutions pruža učinkovito sučelje za uspješna proizvodna rješenja.

Sa High-Tech-om sinergijski faktori , potpuno tehničko znanje i proizvodno tehnološko iskustvo su koncentrisani zajedno ; koji potpomognuti sa aktuelnim tehnička dostignućima u oblasti rezanjem čine našu okusnicu razvoja.
Naši Misaoni procesi nisu ograničeni samo na obradak i rezni alat ; nego su usmjereni na proizvodni proces u cjelosti.

Thanks!

Allmatic
Arno
Asimeto
Gedore
Gewefa
HiTec
Hitec
KippLock
Kipp
Maykestag
Sav
Simtek
Vergnano
Zeller+Gmelin